YATAY GEÇİŞ
GENEL BİLGİ

YATAY GEÇİŞ


2017-2018 Başvuru Koşulları Belirlenecektir.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL KOŞULLAR

 • 2016-2017 Bahar Döneminde Üniversitemizin Lisans ve Önlisans Programlarına (Kıbrıs) Dahil Yurtdışından Öğrenci Kabulü Olmayacaktır.
 • 2016-2017 Bahar Döneminde Önlisans Bölümlerine Hem Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Hem de Not Ortalamasına Göre Öğrenci Kabulü Olacaktır. Başvuru için 4 Lük Sisteme Göre GNO Min. 2,30 Olmalıdır. Üniversitemizin Lisans Programlarına Sadece Merkezi Yerleştirme Puanı ile Başvuru Alınacaktır.
 • 2016-2017 Bahar Döneminde Mühendislik Fakültemizin Yatay Geçiş ile Öğrenci Kabulü Olmayacaktır.
 • Özel Yetenek İle Öğrenci Alan Bölümlerimize Yatay Geçiş İle Öğrenci Kabulü Olmayacaktır.

2016-2017 YATAY GEÇİŞ YÖK MEVZUATI

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/13290572/yatay_gecis_g%C3%BCz_bahar_ek_madde_1_karar_metni_son_hali_12_ocak_.pdf/77738e01-4f10-4220-bf02-42786f74f8aa

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

2017-2018 Bursları Güncellenmektedir.

KURUMİÇİ (BÖLÜMLERARASI) YATAY GEÇİŞ:

Kurumiçi (Bölümlerarası) Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrencilerin Aşağıda Belirtilen Koşulları Yerine Getirmeleri Gerekir.
Üniversitemiz bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ:

Kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekir.
Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim yapılan bölümler /programlara diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılacak bölüm/programların isimlerinin aynı olması veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 aynı olduğunun tespit edilmesi şartı aranır.

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği Üniversitemizdeki bölüm/programdan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

Hazırlık sınıfının zorunlu olduğu bölümlere yatay geçiş (İngilizce İşletme, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık), hazırlık sınıfı okutulmayan bir bölüm veya programdan ise Haliç Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın yapacağı dil muafiyet ve yeterlilik sınavından başarılı olması ya da Ulusal veya Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitenin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelendirilmesi gerekir.

 

2016-2017 BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ LİSANS ve ÖNLİSANS KONTENJAN TABLOLARI
- 2016-2017 Merkezi Yerleştirme İle Yatay Geçiş BAHAR Kont.
- 2016-2017 Ortalama İle Yatay Geçiş BAHAR
- Taban Puanlar GÜNCEL 2016 Dahil

 

ÖNEMLİ
Yeni Kullanıcı Alanından E-Postanız ile Yeni Kayıt Yaptığınız Zaman E-Postanıza Gelen Şifre İle Sisteme Giriş Yapabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
(Başvuru Formu )

Başvurusu Kabul Edilen Adaylardan Kayıtları İçin İstenen Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • ÖSYS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu bölümden farklı bölüme müracaat edeceklerden LYS sonuç belgesi)
 • Öğrenci Belgesi (Okuduğu üniversitede halen kayıtlı olduğunu gösterdiğine dair)
 • Onaylı Transkript (2 Adet)
 • Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
 • Aslı Gibidir veya Noter Onaylı Lise Diploması Fotokopisi
 • Hazırlık okuyan öğrenciler için hazırlık başarı durumunu gösterir belge. (Transkriptte mevcut ise gerek görülmemektedir)

Yukarıda belirtilen belgelerin eksik ya da yanlış olması halinde kesinlikle kayıt işlemi yapılmayacaktır.

Sorularınız için ogrencihizmetleri@halic.edu.tr  adresine e-mail atabilirsiniz.