Menü 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
ÖĞRENCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

Öğrenciler;

  • Sınav sonuç belgesi veya diploma derecesini gösteren belgenin aslı,
  • Lise diplomasının aslı ve Türkçe ya da İngilizce tercümesi (Diplomalar yeminli tercüman tarafından yapılacaktır)
  • Diplomanın denklik belgesi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı-Talim Terbiye Kurulundan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden)
  • Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın fotokopisi Öğrenci vizesi tüm yabancı uyruklu öğrenciler için zorunludur. Vize, öğrencinin vatandaşlığının bulunduğu ülkenin Türkiye Büyükelçiliğinden kabul mektubu ibraz edilerek alınabilir.
  • son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet 4,5 x 6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf.
  • Sağlık raporu,(yalnızca BESYO ve İlk ve Acil Yardım bölümüne başvuran öğrencilerden alınacaktır.)
  • İngilizce yeterlilik sınavı sonucunun aslı (Yalnızca Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ve İngilizce İşletme Bölümüne başvuracak adaylardan alınacaktır)
  • Türkçe yeterlilik sınavı sonucunun aslı
  • Dönem öğrenim ücretinin ödenme dekontu