Menü 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
KESİN KAYIT

Başvuru için Gerekli Belgeler

Kayıt sürecinin tamamlanabilmesi için başvuru belgeleri ve istenen eklerin tümünü internet sitesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Adaylar kayıt sırasında beyan ettikleri tüm bilgileri belgelemek ve belgelerin asıllarını teslim etmek zorundadırlar.

Başvuru formu için tıklayınız
  • Sınav sonuç ve diploma belgesi fotokopisi:
  • Lise diploması fotokopisi (Türkçe ve İngilizce olmayan diplomalar için bu iki dilden birine çevrilmesi ve çevirinin fotokopisi gönderilmelidir)
  • Mühürlü ve onaylı lise ders ve notlarını gösterir resmi döküm (transcript),
  • İngilizce yeterlilik belgesi fotokopisi. (İngilizce İşletme ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümleri için)
  • Türkçe yeterlilik belge fotokopisi.
Başvuru için Son Teslimat Tarihi
Başvurular 1 mayıs 2017-1 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar
Sadece aşağıda belirtilen sınavlar ve asgari puanları sağlayan adayların başvuruları değerlendirilecektir.