Sosyal Bilimleri Enstitüsü Başvuru Şartları

Program Adı

Kontenjan

Başvuruda Aranacak Şartlar

Tezli

Tezsiz

İşletme

15

15

-Lisans derecesi almış olmak.

 

-Tezli program için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak. 

-Tezli Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puan almamış Olduğu takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

 

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 

-Tezsiz programlarda ALES koşulu aranmaz.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

10

10

Muhasebe ve Denetim

10

10

Turizm İşletmeciliği

15

15

-Lisans derecesi almış olmak.

 

-Tezli program için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak. 

-Tezli Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puan almamış Olduğu takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

 

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 

-Tezsiz programlarda ALES koşulu aranmaz.

Uygulamalı Psikoloji

10

-

-Psikoloji bölümünden Lisans derecesi ile mezun olmak.

 

-Tezli programlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

 (ALES) Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak.

 

-Tezli Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puan almamış Olduğu takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

 

-Bilimsel yazılı sınav ve mülakat yapılacaktır.

 

-Niyet mektubu getirilmesi zorunludur.

Klinik Psikoloji

10

-

-Psikoloji bölümünden Lisans derecesi ile mezun olmak.

 

-Tezli programlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

(ALES) Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak.

 

-Tezli Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puan almamış Olduğu takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

 

-Bilimsel yazılı sınav ve mülakat yapılacaktır.

 

-Niyet mektubu getirilmesi zorunludur.

Grafik Tasarım

10

10

-Lisans derecesi almış olmak.

 

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

-Grafik Tasarımı ve Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri için, Özgeçmiş ve Portfolyo dosyalarının hazırlanması gerekmektedir.

 

-Tezli ve Tezsiz öğrenciler için Ales koşulu aranmaz.

 

-Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

Tekstil ve Moda Tasarımı

10

10

Fotoğraf ve Video

10

10

Türk Musikisi

10

10

-Lisans derecesi almış olmak.

 

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

 

-Türk Musikisi Bölümü yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. CV dosyası ve bir performans hazırlanması gerekmektedir.

-Tezli ve Tezsiz öğrenciler için Ales koşulu aranmaz.

 

-Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

Tiyatro

10

10

İşletme Doktora

15

 

-Yüksek Lisans derecesi almış olmak.

 

-ALES EA puan türünden en az 55 puan almış olmak, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının en az 55 puan almış olmak ve ALES ve DİL puanı için Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puanın alınması gerekmektedir.

 

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 

-Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puanı ve Yabancı Dil Puanı olmadığı takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

Tük Musikisi Sanatta Yeterlik

5

- Müzikle ilgili lisans ve/veya yüksek lisans derecesi almış olan yüksek lisans mezunu adaylar kabul edilir.

- YDS puanının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puanın alınması gerekmektedir.

- CV dosyası ve bir performans hazırlanması gerekmektedir.

- Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin Yabancı Dil puanı olmadığı takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok %50'sine karşılık gelen sayıda derse kayıt yaptırabilirler.

Tekstil ve Moda Tasarımı Sanatta Yeterlik

10

-Yüksek Lisans derecesi almış olmak.

-YDS puanının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puanın alınması gerekmektedir.

- Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin Yabancı Dil puanı olmadığı takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

- Özgeçmiş ve Portfolyo dosyalarının hazırlanması gerekmektedir.

1-Yatay Geçiş Kontenjanı; yukarıdaki kontenjanlar dışında her program için 2 kişidir.  

2-Doktora eğitimi için istenen tezli yüksek lisans mezunu olma şartı, 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayları kapsamaz.

3-Özel Öğrenci statüsündeki öğrenciler, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok %50' sine karşılık gelen sayıda derse kayıt yaptırabilirler.

4-Adayların mülakat günü yanlarında getirmeleri zorunlu belgeler,

Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapan adaylar için;

·         Lisans mezuniyet belgesi ve transkript

·         Ales sonuç belgesi (tezli öğrenciler için)

·         6 adet fotoğraf

·         Askerlik durum belgesi

·         Kimlik fotokopisi

·         İnternet ön başvuru belgesi

Doktora Programlarına Başvuru yapan adaylar için;

·         Yüksek Lisans mezuniyet belgesi ve transkript

·         Lisans mezuniyet belgesi ve Transkript

·         Yabancı dil sonuç belgesi

·         Ales sonuç belgesi

·         6 adet fotoğraf

·         Askerlik durum belgesi

·         Kimlik fotokopisi

·         İnternet ön başvuru belgesi

 

Mülakat günü ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına belgelerin fotokopileri teslim edilecektir.

Kesin kayıtta ise onaylı suretlerinin getirilmesi gerekir.

5-Web Sayfası üzerinden ön başvuru tarihleri: Ön başvurular 25.09.2016 tarihine kadar yapılacaktır.

6-Mülakat tarihi: 27.09.2016 Saat:10:30'da yapılacaktır.