Menü 
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Başvuru Şartları2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarı yılında Sosyal Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Yüksek Lisans Öğrencileri Alınacaktır.

Başvuru için Lütfen Tıklayınız.SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

Program Adı

Tezli

Tezsiz

Başvuruda Aranacak Şartlar

İşletme

25

25

-Lisans derecesi almış olmak.

-Tezli program için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak. 

-Tezli Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puan almamış Olduğu takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 


-Tezsiz programlarda ALES koşulu aranmaz.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

25

25

Turizm İşletmeciliği 15 15

-Lisans derecesi almış olmak.
 Tezli program için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak. 
-Tezli Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puan almamış

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 

Uygulamalı Psikoloji

50

50

- Lisans derecesi ile mezun olmak.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır

-Tezli programlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
(ALES) Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak.

-Tezli Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puan almamış Olduğu takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

-Bilimsel yazılı sınav ve mülakat yapılacaktır.

-Niyet mektubu getirilmesi zorunludur.

Klinik Psikoloji

60

-

-Psikoloji bölümünden Lisans derecesi ile mezun olmak.

-Tezli programlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
(ALES) Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak.

-Tezli Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puan almamış Olduğu takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

-Bilimsel yazılı sınav ve mülakat yapılacaktır.

-Niyet mektubu getirilmesi zorunludur.

Grafik Tasarım

15

15

-Lisans derecesi almış olmak.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

-Grafik Tasarımı ve Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri için, Özgeçmiş ve Portfolyo dosyalarının hazırlanması gerekmektedir.

-Tezli ve Tezsiz öğrenciler için Ales koşulu aranmaz.

-Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

Tekstil ve Moda Tasarımı

20

20

Türk Musikisi

20

15

-Lisans derecesi almış olmak.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

-Türk Musikisi Bölümü yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. CV dosyası ve bir performans hazırlanması gerekmektedir.

-Tezli ve Tezsiz öğrenciler için Ales koşulu aranmaz.

-Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

Tiyatro

20

15

İşletme Doktora

20

-Yüksek Lisans derecesi almış olmak.

-ALES EA puan türünden en az 55 puan almış olmak, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının en az 55 puan almış olmak ve ALES ve DİL puanı için Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puanın alınması gerekmektedir.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 

-Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puanı ve Yabancı Dil Puanı olmadığı takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

Tük Musikisi Sanatta Yeterlik

10

- Yüksek lisans derecesi almış olmak.

- YDS puanının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puanın alınması gerekmektedir.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 

- CV dosyası ve bir performans hazırlanması gerekmektedir.


- Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin Yabancı Dil puanı olmadığı takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok %50'sine karşılık gelen sayıda derse kayıt yaptırabilirler.

Tekstil ve Moda Tasarımı Sanatta Yeterlik

15

-Yüksek Lisans derecesi almış olmak.

-YDS puanının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puanın alınması gerekmektedir.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 

- Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin Yabancı Dil puanı olmadığı takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

- Özgeçmiş ve Portfolyo dosyalarının hazırlanması gerekmektedir.
Muhasebe ve Denetim 40 40

-Lisans derecesi almış olmak.

-Tezli program için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)Eşit Ağırlıklı (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak. 

-Tezli Programa kayıt yapmak isteyen öğrencilerin ALES EA 55 puan almamış Olduğu takdirde "Özel Öğrenci" statüsünde kayıt yaptırabilirler. Özel öğrencilerin alacakları kredilerin toplamı programda yer alan derslere ait toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

-Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. 


-Tezsiz programlarda ALES koşulu aranmaz.

1-Yatay Geçiş Kontenjanı; Yukardaki kontenjanlar dışında her program için 2 kişidir.

2-Doktora eğitimi için istenen tezli yüksek lisans mezunu olma şartı, 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayları kapsamaz.

3-Özel Öğrenci statüsündeki öğrenciler, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok %50' sine karşılık gelen sayıda derse kayıt yaptırabilirler.

-Adayların mülakat günü yanlarında getirmeleri zorunlu belgeler,
Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapan adaylar için;

 • Lisans mezuniyet belgesi ve transkript
 • Ales sonuç belgesi (tezli öğrenciler için)
 • 6 adet fotoğraf
 • Askerlik durum belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • İnternet ön başvuru belgesi

Doktora Programlarına Başvuru yapan adaylar için;

 • Yüksek Lisans mezuniyet belgesi ve transkript
 • Lisans mezuniyet belgesi ve Transkript
 • Yabancı dil sonuç belgesi
 • Ales sonuç belgesi
 • 6 adet fotoğraf
 • Askerlik durum belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • İnternet ön başvuru belgesi

Mülakat Günü İlgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına Belgelerin Fotokopileri Teslim Edilecektir.
Kesin Kayıtta İse Enstitüye Onaylı Suretlerinin Getirilmesi Gerekir.


ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU BELGELERİ
 • Başvuru Formu
 • 4 Adet Fotoğraf
 • Pasaport Örneği
 • Diploma ( Lisans diplomasının orijinali ya da noter onaylı sureti veya lisans geçici mezuniyet belgesinin orijinali ya da noter onaylı sureti. Yabancı üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınacak tanınırlık belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için), denklik belgesi ve lisans diploma ve transkriptinin noter, yeminli tercüman veya Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Makamlarından onaylı Türkçe tercümesi onaylı Türkçe tercümesi. Ayrıca Diploma yerine, sadece Avrupa Birliğine üye ülkelerden gelecek öğrenciler için; Diploma Eki Aslı veya noter tasdikli Diploma Eki Örneği ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe Tercümesi kabul edilmektedir.
 • Lisans Transkriptinin Orijinali ya da Noter Onaylı Sureti
 • ALES Sonuç Belgesi ( 3 yılı aşmamış ve başvurduğu puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair belge. )
 • Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar İçin YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya TOEFL (Geçerlilik süresi iki yıldır) Dil Belgeleri Gerekmektedir. ÜDS, KPDS ve YDS sınav puanı en az 55 veya TOEFL'dan bu dil sınavlarına eşdeğer bir puan gerekmektedir.
 • Doktora Programları İçin, YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya TOEFL (Geçerlilik süresi iki yıldır) Dil Belgeleri Gerekmektedir. ÜDS, KPDS ve YDS sınav puanı en az 60 veya TOEFL'dan bu dil sınavlarına eşdeğer bir puan gerekmektedir.
 • Türkçe bile yabancı öğrenciler için Türk Dil Bilgisini Seviyesini Gösteren TÖMER/ DİLMER gibi kurumların sertifikaları veya Haliç Üniversitesi Türkçe Dil Yeterlilik Sınavından alınacak en az C1 seviyesinde Dil sınavı Yeterlilik Belgesi


  ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU BELGELERİ
 • Başvuru Formu
 • 4 Adet Fotoğraf
 • Pasaport Örneği
 • Diploma ( Lisans diplomasının orijinali ya da noter onaylı sureti veya lisans geçici mezuniyet belgesinin orijinali ya da noter onaylı sureti. Yabancı üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınacak tanınırlık belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için), denklik belgesi ve lisans diploma ve transkriptinin noter, yeminli tercüman veya Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Makamlarından onaylı Türkçe tercümesi. Ayrıca Diploma yerine, sadece Avrupa Birliğine üye ülkelerden gelecek öğrenciler için; Diploma Eki Aslı veya noter tasdikli Diploma Eki Örneği ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe Tercümesi kabul edilmektedir.
 • Lisans Transkriptinin Orijinali ya da Noter Onaylı Sureti
 • Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar İçin YDS, KPDS, ÜDS veya TOEFL (Geçerlilik süresi iki yıldır) Dil Belgeleri Gerekmektedir. ÜDS, KPDS ve YDS sınav puanı en az 55 veya TOEFL'dan bu dil sınavlarına eşdeğer bir puan gerekmektedir.
 • Türkçe bilen yabancı öğrenciler için Türk Dil Bilgisini Seviyesini Gösteren TÖMER/ DİLMER gibi kurumların sertifikaları veya Haliç Üniversitesi Türkçe Dil Yeterlilik Sınavından alınacak en az C1 seviyesinde Dil sınavı Yeterlilik Belgesi

 • LİSANSÜSTÜ

  BAHAR DÖNEMİ

   

  BAŞLAMA TARİHİ

  BİTİŞ TARİHİ

  Başvuru Tarihleri

  22 Aralık 2017 Cuma

  31 Ocak 2018 Çarşamba

  Mülakat Tarihleri

  01 Şubat 2018 Perşembe

  06 Şubat 2018 Salı

  İlan Tarihi

  07 Şubat 2018 Çarşamba

  Kayıt Tarihleri

  08 Şubat 2018 Perşembe

  09 Şubat 2018 Cuma