Menü 
SIKÇA SORULAN SORULAR

Üniversitenizde hangi bölüm ve programlar bulunmaktadır ?

MYO için tıklayınız...
Lisans için tıklayınız...
DGS için tıklayınız...
Yüksek lisans için tıklayınız...

Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları nelerdir ?

MYO için tıklayınız...
Lisans için tıklayınız...
DGS için tıklayınız...

Bölümlerinizde devam zorunluluğu var mı ?

Haftalık ders programları akademik takvime uygun olarak ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Üniversitede derslere devam zorunludur. Teorik derslerin en az %70'ine, ders uygulamaları ile laboratuvarların ve yabancı dil hazırlık programlarında yer alan ders ve uygulamaların en az % 80'ine devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılırlar ve yarıyıl sonu sınavına giremezler.

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi alabilir miyim ?

Öğrenci, hazırlık eğitimi almak istediği bölümle görüştükten sonra talebinin uygunluğu doğrultusunda hazırlık eğitimi alabilir.

Hazırlık hangi bölümlerinizde var ?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık ve İngilizce İşletme bölümlerimizde hazırlık eğitimi verilmektedir.

Okulunuzda çift ana dal yapma koşulları nelerdir ? Ücret ödüyor muyuz?

Çift ana dal, öğrencilere aynı anda iki lisans bölümünden diploma alma imkânı sağlar.
Çift ana dal programına başvuru koşulları;

 • Kayıtlı olunan bölümün en erken 3. en geç 5. yarıyılında bulunmak,
 • Önceki dönem derslerinin tamamında başarılı olmak,
 • 4 üzerinden en az 2,70 not ortalamasına sahip olmak,
 • Ana dal programının başarı sıralamasında sınıfındaki ilk %20’lik dilimde olmak.
 • Ana Dalı devam ederken yapacağı Çift Ana dal ücretsizdir, ancak Ana Dalından mezun olunca (lisans için dört yıl, hazırlık olan lisans bölümleri için ise beş yıl) Çift Ana dal da dönem uzatan öğrencilerden ücret alınır.

Okulunuzda yan dal yapma koşulları nelerdir ? Ücret ödüyor muyuz?

Yan dal, bir lisans programına devam ederken, ilgi alanı dâhilinde diploma alma amacı olmadan başka bir bölümden/programdan bazı dersleri eş zamanlı almayı sağlayan sertifika programıdır.
Yan dal programına başvuru koşulları;

 • Kayıtlı olunan bölümün en erken 3. en geç 6. yarıyılında bulunmak,
 • Önceki dönem derslerinin tamamında başarılı olmak,
 • 4 üzerinden en az 2,30 not ortalamasına sahip olmak,
 • Ana Dalı devam ederken yapacağı Yan Dal ücretsizdir, ancak Ana Dalından mezun olunca (lisans için dört yıl, hazırlık olan lisans bölümleri için ise beş yıl) Yan Dal da dönem uzatan öğrencilerden ücret alınır.

Yatay geçiş ile okulunuza geçiş yapmak istiyorum, şartları nelerdir ?

Üniversitemize iki şekilde yatay geçiş yapılabilmektedir. Web sayfasında yayınlanacak olan tarih aralıklarında başvuruda bulunabilirsiniz.

 • Not ortalamasına göre yatay geçiş; Ortalamaya göre yapıldığında başarısız dersinin olmaması ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.
 • Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş; Merkezi yerleştirme puan türüne göre yatay geçişte başarı şartı aranmaksızın sınava girdiğiniz yılki puanınızın geçmek istediğiniz bölümün puanından daha yüksek olması gerekmektedir

Bölümler arası yatay geçiş nasıl yapabilirim ?

Okumakta olduğunuz bölümde en az iki yarıyıl okumanız ve başarısız dersinizin bulunmaması gerekmektedir.
Web sayfasında yayınlanacak olan tarih aralıklarında başvuruda bulunabilirsiniz.

DGS ile gelmeyi düşünüyorum, kaçıncı sınıftan eğitime devam edebilirim ?

Kazanılan bölüm tarafından ders içerikleri ve transkript değerlendirilerek muafiyetleriniz belirlenir. 3. Sınıftan başlanır ancak 1 ve 2. Sınıfta muafiyet kapsamına girmeyen derslerin alınması gerekmektedir.

DGS ile gelmeyi düşünüyorum, Bölümünden geliyorum hangi derslerim muaf sayılır ?

DGS ile gelen öğrencilerin kaydı yapıldıktan sonra ders içerikleri ve başvuruları toplanıp, ilgili fakültelere gönderilir. Fakülteler öğrencinin aldığı derslerin ders içerikleri ile bölümlerde bulunan ders içerikleri ile örtüşmesi halinde bu derslerden muafiyet hakkı alır ve öğrencileri belirlenen derslerde muaf olurlar.

Hangi bölümlerde zorunlu staj vardır ?

İŞLETME FAKÜLTESİ

 • Turizm İşletmeciliği
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 • Mimarlık

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 • Endüstri Mühendisliği
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 • Tekstil ve Moda Tasarımı
 • Grafik Tasarımı

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Ebelik Bölümü

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

 • Hemşirelik

MESLEK YÜKSEKOKULU

 • Aşçılık Programı
 • Bankacılık ve Sigortacılık Programı
 • Bilgisayar Teknolojileri Programı
 • Elektronik Teknolojileri Programı
 • Gıda Teknolojisi Programı
 • Grafik Tasarımı Programı
 • İlk ve Acil Yardım Programı
 • Lojistik Programı
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
 • Fizyoterapi
 • Çocuk Gelişimi
 • Moda Tasarımı
 • Sahne ve Dekor Tasarımı
 • Üretimde Kalite Kontrol

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • Klinik Psikoloji
 • Uygulamalı Psikoloji

Ulaşım imkanlarınız nelerdir ?

İstanbul’un merkezinde bulunan tüm kampüslerimize toplu taşıma kullanarak ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra ücretsiz servislerimizle Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Halıcıoğlu’ndan Sütlüce yerleşkemize ulaşabilirsiniz.

Uluslararası olanaklarınız nelerdir ?

Uluslararası olanaklarımız için tıklayınız...

Özel Yetenek sınavlarına nasıl girebilirim ? Özel Yetenek sınavı içerikleri nelerdir ?

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir (Bkz. 9. Özel Yetenek Sınavı İle Seçme Yöntemi). Özel yetenek sınavı içerikleri için tıklayınız...

Hafta içi ders başlangıç ve bitiş saatleriniz nedir ?

Ders programlarını her dönem fakülteler tarafından belirlenmektedir. Genelde mesai başlama ve bitiş saatlerinde eğitim yapılmaktadır. (08.30- 17.30)

Haliç Üniversitesi’nde öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti verilmekte midir ?

Haliç Üniversitesi öğrencilerine, üniversiteye girişlerinden itibaren, ilişikleri kesilinceye kadar geçen süre içerisinde, eğitim öğretime ilişkin konularda destek vermek (kayıt, ders, kredi, sınav vb.), kişisel konularda yol göstermek, kariyer planlamalarını desteklemek, bireysel özellik ve becerilerini tanıyarak doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla akademik danışmanlar atanmaktadır.

Kayıt dondurmak istiyorum nereye başvurmam gerekiyor ve şartları nelerdir ?

Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü web sayfasındaki ilgili formu doldurarak teslim etmek zorundadırlar. İlgili yönetim kurulu tarafından, bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izinli sayılabilirler. İzinli sayılma süresi, tüm öğretim süresi boyunca dört yarıyılı aşamaz. Öğrencinin;

 • Sağlık raporu ile belgelenmiş mazeretinin bulunması,
 • Mahallin en büyük mülki amiri tarafından belgelenmesi koşuluyla doğal afetler sonucu öğrenimine devam edememe durumunda kalması,
 • Tecil hakkını kaybetmiş olması ve askere alınması,
 • Tutukluluk hali ya da öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin bulunması hallerinde öğrenci izinli sayılır.

Öğrenciler, yukarıda belirtilen nedenler dışında, ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek diğer nedenlerle de izinli sayılabilir. Ancak bu öğrenciler, izin dönemine karşılık gelen öğrenim ücretinin % 25’ini öderler.

Yüksekokul ve Fakülte arasında fark var mıdır ? Yüksekokul mezunları yüksek lisans yapabilir mi ?

4 yıllık eğitim veren yüksekokullarımız ve 2 yıllık eğitim veren meslek yüksekokulumuz bulunmaktadır. 4 yıllık eğitim veren yüksekokullardan mezun olan öğrenciler yüksek lisans yapabilir. Yüksekokul ve fakülte arasında akademik fark bulunmamaktadır.

Buradan bulamadığım bilgiler için kiminle görüşebilirim ?

info@halic.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.