Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Şartları
Program Adı Kontenjan Başvuruda Aranacak Şartlar 
Tezli Y.Lisans Tezsiz Y.Lisans Doktora
Hemşirelik ABD 30 - - Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümünden Mezun olmak) 
ALES’ den başvurduğu programın ( sayısal ) puan türünden en az 55 puan almış olmak.
- - 15 Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümlerinden mezun olup, Hemşirelikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. Lisans eğitimini Hemşirelik alanında yapmış olup, Yüksek Lisans Eğitimini Sağlık Programlarından birinde tamamlamış olmak.
ALES’ den başvurduğu programın ( sayısal ) puan türünden en az 55 puan almış olmak, ÜDS' den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.   *  Yüksek Lisansını Hemşirelik Programları dışından tamamlamış olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır. 
Beden Eğitimi ve Spor ABD 13 - - Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak.
ALES’ den herhangi bir puan türünden en az 60 puan almış olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD 13 - - Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olmak.
ALES ( sayısal ) puan türünden en az 55 puan almış olmak.
* Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi ABD 15 15   Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak. * Alan dışından gelen öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanır. Tezsiz programlarda ALES koşulu aranmaz. 
ALES'den (Eşit Ağırlık) puan türünden en az 55 puan almış olmak. 
Not: Özel Öğrenci statüsündeki öğrenciler, o program için geçerli olan toplam kredi sayısının en çok %50' sine karşılık gelen sayıda derse kayıt yaptırabilirler. Yüksek Lisans: Adaylarının mülakat günü yanlarında getirmeleri zorunlu olan belgeler; Lisans mezuniyet belgesi, Transkript, ALES sonuç belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylardan) 6 adet fotoğraf,nüfus cüzdan sureti ve internet başvuru belgesidir. Bu belgeler, mülakat günü ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilecektir. Başvuru esnasında belgelerin fotokopileri yeterlidir. Kesin kayıtta ise onaylı suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.

Doktora: Adaylarının mülakat günü yanlarında getirmeleri zorunlu olan belgeler; Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgesi, Transkript, ALES sonuç belgesi, ÜDS/KPDS sonuç belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylardan) 6 adet fotoğraf,nüfus cüzdan sureti ve internet başvuru belgesidir. Bu belgeler, mülakat günü ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilecektir. Başvuru esnasında belgelerin fotokopileri yeterlidir. Kesin kayıtta ise onaylı suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.

Başvuru : 25 Eylül 2016 tarihine kadar; www.halic.edu.tr/lisansustu adresinden yapılacaktır.
Mülakat ve Değerlendirme Tarihi : 27 Eylül 2016 Salı Saat:10:00
Mülakat ve Değerlendirme Yeri : Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Mülakat ve Değerlendirme: TSYD Levent Yerleşkesi

Hemşirelik Anabilim Dalı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı: Sütlüce Yerleşkesi A Blok
Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Anabilim Dalı Mülakat ve Değerlendirmeleri: Sütlüce Yerleşkesi B Blokta yapılacaktır.
Mülakat Sonuç İlanı : 28 Eylül 2016 Çarşamba
Kesin Kayıt ve Derse Yazılma : 28 Eylül 2016
Başvuru Adresi: T.C. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu-Kağıthane/İstanbul
Tel: 0212 924 24 44/ 2101
E-Posta: saglikbilimlerienstitusu@halic.edu.tr