Haliç Üniversitesi | Aday Öğrenci Bilgi Portalı
Menü 
Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Şartları2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarı yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Alınacaktır.

Başvuru için Lütfen Tıklayınız.Program Adı Kontenjan Başvuruda Aranacak Şartlar 
Tezli Y.Lisans Tezsiz Y.Lisans Doktora
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 10 10   Mühendislik/Teknik Eğitim/Teknoloji Fakültelerinden, Eğitim/Fen- Edebiyat/Fen Fakültelerinin Bilgisayarlı bölümlerinden lisans derecesi almış olmak.
ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).
Endüstri Ürünleri Anabilim Dalı 12 10   Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Makine Mühendisliği,Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
Orman Endüstri Mühendisliği, Seramik, Seramik ve Cam, Grafik, İletişim Tasarımı veya Tekstil ve Moda Tasarımı dallarının birinden lisans derecesi almış olmak.
ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).
Hesaplı Bilim ve  Mühendisliği Anabilim Dalı 20     Fen – Edebiyat Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak
ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).
İç Mimarlık Anabilim Dalı 5 3   Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı,  Görsel İletişimTasarımı bölümlerinin birinden lisans derecesi almış olmak.
ALES'in herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 10 10   Makine  Mühendisliği,  Uçak  Mühendisliği,  Gemi  İnşaatı  Mühendisliği,
İmalat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Metalurji ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi almış olmak.
ALES sayısal türünden en az 55 puan almış olmak. (Tezsiz yüksek lisans programı için ALES puanı istenmez).
Mimarlık Anabilim Dalı 6 4 Mimarlık, İç MimarlıkŞehir Bölge Planlama alanlarından biri için lisans derecesi almış olmak. Ales sayısal pusn türünden en az 55 puanı almış olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 8 0   Moleküler Biyoloji ve Genetik Biyomühendislik /Biyoloji /Tıbbi Biyoloji / Tıp ile bağlantılı alanların birinden lisans derecesi almış olmak,ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak.
ALES'in herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı 15 15   Matematik, İstatistik, Fizik, Astronomi,
Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümlerinden Eğitim
Fakültelerinin Fen ve Matematik Alan
Eğitimi Bölümlerinden, Mühendislik
Fakültelerinden, Teknik Eğitim
Fakültelerinden ve İşletme Fakültelerinin
İşletme, Ekonometri, İktisat ve İşletme Enformatiği Bölümlerinden Lisans derecesi almış olmak.
ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak (Tezsiz Program İçin ALES puanı istenmez. Fakat bu öğrencilerden Tezli programa yatay geçiş yapmak isteyenlerin Tezli program için öngörülen ALES notunu başvuru sırasında getirmeleri koşulu aranır.)
Adayların mezun olduğu bölümler dikkate alınarak gerekli görülürse bilimsel hazırlık programı uygulanır.
Mimarlık Doktora     3 Mimarlık veya İç Mimarlık bölümlerinde  lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
ALES puanları sayısal puan türünde en az 60 almış olmaları,
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS veya YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından) en az 55 puan almış olmaları,
Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2,50 ya da eşdeğeri olması gerekmektedir.
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 10 10  

Endüstri-İşletme-Sistem Mühendislikleri bölümlerinden mezun olmak, ALES sayısal puan türünden 55 puan almak, (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).

Diğer Mühendislik Bölümlerine başvuran adaylar hazırlık derslerini almak zorundadırlar.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 8 5  

MühendislikTeknoloji, Teknik Eğitim Fakültelerinden Elektrik Elektronik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans derecesini almış olmaları

ALES sayısal puan türünden 55 puan almak, (Tezsiz program için ALES puanı istenmez).


Yüksek Lisans: Adaylarının mülakat günü yanlarında getirmeleri zorunlu olan belgeler; Lisans mezuniyet belgesi, Transkript, ALES sonuç belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylardan) 6 adet fotoğraf,nüfus cüzdan sureti ve internet başvuru belgesidir. Başvuru esnasında belgelerin fotokopileri yeterlidir. Kesin kayıtta ise onaylı suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.

Doktora: Adaylarının mülakat günü yanlarında getirmeleri zorunlu olan belgeler; Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgesi, Transkript, ALES sonuç belgesi, ÜDS/KPDS sonuç belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylardan) 6 adet fotoğraf,nüfus cüzdan sureti ve internet başvuru belgesidir. Bu belgeler, mülakat günü adayların yanlarında getirecekleri zorunlu belgelerdir..Bu belgelerin fotokopileri yeterlidir. Kesin kayıtta ise onaylı suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.

Başvuru: 22 Aralık-31 Ocak 2018
Mülakat ve Değerlendirme Tarihi : 01-06 Şubat 2018 Saat: 10:00
Mülakat ve Değerlendirme Yeri: Mülakatlar Sütlüce Yerleşkesinde Yapılacaktır. Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Sütlüce/İST.
Mülakat Sonucu : 07.02.2018
Kesin Kayıt : 08-09 Şubat 2018