Menü 
  • Sütlüce Yerleşkemiz

Haliç seni bekliyor...

Kurulduğu 1998 yılından beri bir çok alanda başarıya imza atan değişimi ve yenilikçiliği vurgulayan yeni vizyonuyla Haliç Üniversitesi, bilgi, bilişim ve teknolojiyi ön plana çıkarmaktadır. Aynı zamanda çoğulcu, özgürlükçü ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla yeni Türkiye’nin inşasında söz sahibi olan gençler yetiştirmeyi hedefler.

Haliç Üniversitesi eğitimde kaliteyi ön planda tutmak, bilgi çağının gereklerini yerine getirmek, uluslararası düzeyde tanınmak ve rekabet edebilme vizyonuyla eğitim sektöründe inovasyonu ön planda tutan bir anlayışı benimsemiştir.

Haliç Üniversitesi “Hayata Hazırlayan Üniversite” sloganıyla da aynı zamanda girişimci gençler yetiştirir ve girişimci öğrencileri destekler.

Öğrencilerin anlık olarak sosyal medyadan üst düzey yöneticilere ulaşabilmesi ve seslerini duyurup hızlı geri dönüşler alabilmeleri Haliç Üniversitesi’nin “Sosyal, Demokratik Üniversite“ politikasının bir ürünüdür. Haliç Üniversitesi öğrencilerin kendilerini bulmalarını, özgüvenli ve özgürlükçü bir ortamda yönetime katılabilmelerini sağladığı için ve girişimci öğrencilerin fikirlerine destek vererek onları hayata hazırlamasından ötürü öğrenciler tarafından çekim merkezi haline gelmiştir.

Haliç Üniversitesi, Sütlüce, Levent, Şişhane, yerleşkeleri ile gerçek bir kent içi üniversitesi olarak, öğrenciler ile şehir hayatının bütünleştiği bir şehir hayatı vadetmektedir.

Haliç Üniversitesi kendi alanında isim yapmış akademisyenleri ile öğrencileri sektörle buluşturan bir eğitim anlayışını benimser. Öğrencilerinin yüzde 70’nin bursludur ve öğrencilerine yüzde 75’e varan burs oranları ile destek vermektedir. Yaklaşık onikibin öğrencisi ve alanında ün yapmış 500’ün üzerinde akademisyeni bulunan Haliç Üniversitesi, 20’nin üzerinde aktif öğrenci kulübüne ev sahipliği yapmaktadır. Haliç Üniversitesi 5 Fakülte, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar ile eğitim hayatında büyümeye devam etmektedir.

KAMPÜSLERİMİZ